نام و نام خانوادگی : زهرا صحرائیان

مدرک :کارشناس کتابداری

سمت:مسئول کتابخانه

ایمیل: faghihilib@sums.ac.ir 


------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی: یاسمین سعادت

مدرک : کارشناس ارشد کتابداری
سمت: کتابدار

ایمیل :
saadat.y82@gmail.com

------------------------------------------------


نام و نام خانوادگی: لیلا سلیمانی اردکانی

مدرک: کارشناس  ارشد علم سنجی

سمت : کتابدار

ایمیل :
leilasoleymani@gmail.com


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-11-9 9:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ